gestapo

Slovník cudzích slov

skratka výrazu Geheime Staatspolizei, tajná štátna polícia nacistického Nemecka v rokoch 1933 – 1945
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/gestapo

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) gestapo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) gestapa
3. D:Datív (komu? čomu?) gestapu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) gestapo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) gestape
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) gestapom
Plurál (mn. č.)
gestapá
gestap
gestapám
gestapá
gestapách
gestapami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

fortilný bl elektroforéza erythrophagus suboccipitalis lakonicky orgiazmus ischemia sebestredný biotronika chameleón