globiformis

Slovník cudzích slov

globiformný, guľovitý, guľovitého tvaru
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


uhľovodík s acyklickým reťazcom

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

trichophytia julep glia paraf脙颅n hypersalivatio ecce homo ryton, rhyton sprocesovať historizmy flebológia pneumopatia