globus

Slovník cudzích slov

guľovitý model zemegule alebo iného vesmírneho telesa
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

guľa, teleso guľovitého tvaru
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/globus

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) globus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) globusa
3. D:Datív (komu? čomu?) globusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) globus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) globuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) globusom
Plurál (mn. č.)
globusy
globusov
globusom
globusy
globusoch
globusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

najvyššia hodnota alebo miera; najvyššie množstvo; vrchol

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kapciozny surreálny homozygosis rotika prekerka fibromyositis come-back, comeback metrofil kongestivny hig society kompulzívny