globus

Slovník cudzích slov

guľovitý model zemegule alebo iného vesmírneho telesa
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

guľa, teleso guľovitého tvaru
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/globus

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) globus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) globusa
3. D:Datív (komu? čomu?) globusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) globus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) globuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) globusom
Plurál (mn. č.)
globusy
globusov
globusom
globusy
globusoch
globusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

americké plemeno ovcí

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

occipitocervicalis nodulácia refill pulmohepaticus stationarius anhormonia izoechogenny uzol submicia abiogenéza oxycefália abces