globusoch

Slovník cudzích slov

Časté chyby


uskutočnenie, prevedenie, vykonanie; predaj, speňaženie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

morosus fraudulózny iritacia hepacusis bilat lithonephrosis pulmonektómia disponent medzin猫掳漏rodnej cestnej dopravy secernuje narkotizácia ctihománia ochronosis