globusy

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/globusy

Časté chyby


finančná odmena členov predstavenstva obchodnej spoločnosti vyplácaná z čistého zisku; honoráre spevákov, hercov, spisovateľov a iných výkonných umelcov za opakovanú prezentáciu ich diel napr. v rozhlase, televízii, vydávanej literatúre a pod.

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ochronosis infikovať localisatio sebavedomý dikólon la vida loca marginalizovaná skupina mononeuritis nihil novi sub sole bezprízorný aerofilatelia