grémium

Slovník cudzích slov

stavovské spoločenstvo; správny zbor niektorých ústavov a inštitúcií; výbor
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/grémium

Časté chyby

grémyum,

Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) grémiuo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) grémiua
3. D:Datív (komu? čomu?) grémiuu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) grémiuo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) grémiue
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) grémiuom
Plurál (mn. č.)
grémiuá
grémiu
grémiuám
grémiuá
grémiuách
grémiuami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

anglické označenie európskeho futbalu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

heterolália trifoli谩ta cibus lambert kolaborácia kolabor cholest谩za kolaboračný kolaboratívny reskator konzistentné dáta