gramo

Slovník cudzích slov

prvá časť zložených slov s významom záznam, zápis, gramofón
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/gramo

Časté chyby


rozumový; účelný, úsporný, hospodárny

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

defervescens komisionár ufrkla serpens sideropénia rad madidácia rugitus bet ask parapapillaris