gravitón

Slovník cudzích slov

hypotetická častica sprostredkujúca gravitáciu, najmenší balíček gravitačného silového poľa, kvantum tiažového poľa
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


chyba zraku spočívajúca v dvojitom videní, diplopia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

híkať pomológ hysteroskop skrofulóza potikali potencionálny juvenilné pramene subinka zajac pardavy prosóma