grizzly

Slovník cudzích slov

sivý americký medveď
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/grizzly

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) grizzly
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) grizzlya
3. D:Datív (komu? čomu?) grizzlyu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) grizzly
5. L:Lokál (o kom? o čom?) grizzlye
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) grizzlyom
Plurál (mn. č.)
grizzlyy
grizzlyov
grizzlyom
grizzlyy
grizzlyoch
grizzlymi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

lýtkový

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

subdepresívna 膷amprdla ad revidendum antidiabeticus špecifický pronktný pendentn akvirácia panmyelopatia orthocephalia gula