gustiózne

Slovník cudzích slov

Časté chyby


hromadný alebo jednotlivý návrat do vlasti osôb nútene vysťahovaných alebo takých, ktoré sa vysťahovali dobrovoľne

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

rísovať preskriptívny oftalmológia lakros torulosis, mycotorulosis, amb subtotalny kolidovanie opresívny habituácia 拧nek