híkať

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/híkať

Časté chyby


Gramatické kategórie

Sloveso, časovací vzor chytať, resp. robiť
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

sulfid strieborný, výnosná strieborná ruda, kosoštvorcový nerast

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

zoofilia cetyl racem micromutatio subrogácia pelycoscopia detenčný ústav pačuli rádio kaper rudelárny porast