hýfa

Slovník cudzích slov

hubové vlákno, z ktorého je tvorené podhubie a plodnica podhubia spôsobe života; opatrenia na ochranu zdravia, najmä udržiavanie čistoty; duševná vyrovnanosť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/hýfa

Časté chyby


majstrovstvo, obratnosť, odvážnosť pri neľahkom výkone, ľahkomyseľné pohŕdanie nebezpečenstvom

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

substitút fília konsolidované salto mortale alergiológ pachyleptomeningitis licencia halitosis kábel laryngotracheoscopia subabdominalis