hýfa

Slovník cudzích slov

hubové vlákno, z ktorého je tvorené podhubie a plodnica podhubia spôsobe života; opatrenia na ochranu zdravia, najmä udržiavanie čistoty; duševná vyrovnanosť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/hýfa

Časté chyby


monopolistické združenie firiem s cieľom rozdeliť si trh alebo jednotlivé obchody; obsah všetkých zásob živín v bunke

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

symptomatológia peripheria taklid syndesmophyton baréž cystoidna lezia praefatio cér sorpcia epoché ratan