hýriť

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/hýriť

Časté chyby


Gramatické kategórie

Sloveso, časovací vzor chytať, resp. robiť
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

výplň väčšej dutiny v hornine, najčastejšie guľovitého tvaru

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

afix edukatívny nasalis amalgám lentiginózny maratónsky beh frivolnosť, frivolita immunitas ibn perón adenokarcinóm