hýriť

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/hýriť

Časté chyby


Gramatické kategórie

Sloveso, časovací vzor chytať, resp. robiť
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

synergický kompost pseudonecrosis altsaxofón pustulosis anamnéza distinctus myalgia hemartros biocyclus kooptovanie