halobiont

Slovník cudzích slov

slanomilný organizmus
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


vznik elektrického napätia medzi dvoma kovovými elektródami ponorenými do vodivej kvapaliny

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

crazy-komédia anabáza kinézia flectilis phaeochromocytoma absolútorium vykier gadžo prvopis sociopat kilogram