hantec

Slovník cudzích slov

žargón obyvateľov Brna
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/hantec

Časté chyby


1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

rhypophobia vztahovaÄ na atonalita hajdúch gestapo arrhenotokia detektor magnetických vln nukleogenéza šuka professionalis norgestimát