harmónia

Slovník cudzích slov

súlad, dokonalý poriadok; súhrn vzťahov medzi tónmi, súzvuk; náuka o význame a použití akordov; vzájomné zvukové prispôsobenie, pripodobnenie samohlások
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

harmónia, súzvuk, zhoda, súlad
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) harmónia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) harmónie
3. D:Datív (komu? čomu?) harmónii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) harmóniu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) harmónii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) harmóniou
Plurál (mn. č.)
harmónie
harmóni
harmóniiam
harmónie
harmóniiach
harmóniami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

zámerne vynechaná medzera, štrbina v konštrukcii

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tavot majestatny interna testes muti diagnostica beštialita barala fiduciárny concavitas kontaminova钮 ambicioznosÅ¥