haruspex

Slovník cudzích slov

etruský veštec predpovedajúci budúcnosť z tvaru pečene obetovaného zvieraťa
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/haruspex

Časté chyby


záznam elektrokardiografu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cheiloplastica spinocerebellaris Å¡tof hexogén peroneus bronchitída inovat铆vne aspekty rollout anerosia komparatívny florbal