hematoxylín

Slovník cudzích slov

organické farbivo na farbenie bunkových jadier v preparátoch používaných v histológii
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

stuporosus dilógia obsolentné ustanovenie bolševizmus depozi kobyla verbena resolvens, resorbens barkas, barkasa psychostimulancium metal铆za