hepatinum

Slovník cudzích slov

hepatín, zastaralé označenie pre glykogén (tvorený v pečeni)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


primeranosť, zhoda

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

frapantné synthesis konceptualizácia inštrumentalizácia modic sekuritizè°©cia tenor teománia trichinela toxiká inhibuje uvolňovanie gluk