hepatotoxinum

Slovník cudzích slov

hepatotoxín, pečeňový jed, jed poškodzujúci pečeňové bunky
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


symbolické gesto vyjadrujúce citový stav alebo slúžiace ako poznávacie znamenie, používané pri náboženských a magických úkonoch Indov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

elohim ketazón plazmocyt loquacitas čakan telúran audi谩lny regimen totálny audio dubi脙鲁zny