hernia

Slovník cudzích slov

kýla, pruh, prietrž
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

prietrž, vydutina brušnej dutiny vystlatá pobrušnicou a obsahujúca časť brušných orgánov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/hernia

Časté chyby


chorobná strnulosť svalstva pri hypnóze alebo hystérii

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kuleha autosugescia z谩bespeka 膷ibuk ekletantný liberácia sufl decussatus retailový tragant ratan