herpes

Slovník cudzích slov

vírusové pľuzgiernaté ochorenie kože alebo slizníc, opar
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

herpes, opar, vírusové ochorenie kože a sliznice s tvorobou pľuzgierov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/herpes

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) herpes
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) herpesa
3. D:Datív (komu? čomu?) herpesu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) herpes
5. L:Lokál (o kom? o čom?) herpese
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) herpesom
Plurál (mn. č.)
herpesy
herpesov
herpesom
herpesy
herpesoch
herpesmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

riasa žijúca v symbióze s lišajníkmi

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

mrňa revolvova脜楼 piloerekcia inaparentne da sa vodit za hodinky mutrovat laminectomia pupa milfka labiovelára