heterofázia

Slovník cudzích slov

porucha reči prejavujúca sa vyslovením iného slova, než človek chcel vysloviť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


letisko

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ortogradny ameningeálny séroterapia kranioschiza ingres flectilis bradyteleokinesis palilógia thanatopsia ovál tesco