heteromericus

Slovník cudzích slov

heteromerický, zložený z častí rôzneho druhu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


predpona meniaca význam slovného základu: u slovies významom z, zo, von, nahor, u mien významom bývalý, už nejestvujúci

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

receptum arsenicismus pareúnia akreditív alma mater rádioaktivita mr rhinogenes mohér tonografia thanatogenesis