hexogén

Slovník cudzích slov

cyklonit, druh výbušniny slabikách
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/hexogén

Časté chyby


psychologická, ekonomická a sociologická teória študujúca chovanie subjektov podľa ich reakcií na stimuly, podľa vzťahov medzi podnetmi a reakciami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

gigas, gigantos pasportizácia modeling curit pyrrhovo víťazstvo hospitácia forsírovať insolacia suplika psychopaedia endotheliochorialis