hlava

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/hlava

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) hlava
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) hlavy
3. D:Datív (komu? čomu?) hlave
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) hlavu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) hlave
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) hlavou
Plurál (mn. č.)
hlavy
hlav
hlavám
hlavy
hlavách
hlavami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

veľmi tvrdý taliansky syr valcovitého tvaru

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

poník postpuberta exspírium pyrofóbia masochystka impetiginizácia secretio alfameter haute couture telereceptor pseudoileus