holding

Slovník cudzích slov

právna forma subjektu (holdingová spoločnosť), ktorý svojim kapitálom ovláda a kontroluje iné firmy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/holding

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) holding
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) holdinga
3. D:Datív (komu? čomu?) holdingu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) holding
5. L:Lokál (o kom? o čom?) holdinge
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) holdingom
Plurál (mn. č.)
holdingy
holdingov
holdingom
holdingy
holdingoch
holdingmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

chirurgické odstránenie laloku nejakého orgánu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

konfluencia praktiky reedícia učebníc prepytujem compositus rigotte skalár dedifferentiatio zvodka kardiomonitor fília