holocaust

Slovník cudzích slov

vyvražďovanie Židov nacistami; zničenie, skaza
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


človek niečím alebo niekým manipujúci; stroj, ktorého mechanizmus sa skladá spravidla zo segmentov vzájomne spojených kĺbmi alebo posuvnými mechanizmami na uchytenie a pohyb predmetov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

legislatíva lyophobicus majdan lh propulzia opiatum galéa torický filamentum topor n