homozygosis

Slovník cudzích slov

homozygóza, homozygocia, spojenie pohlavných buniek s rovnakými dedičnými znakmi
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


zoskoky z výsadkového lietadla s použitím padáka

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

japanológia autentista karyolymfa colitis efeminácia salutogen makronodulè°©rny tarsochiloplastice termorezistencia viktimácia respirometria