humor

Slovník cudzích slov

veselá a dobrá nálada, žartovanie, vtipkovanie, zmysel pre vtip
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

vlhkosť, vlaha, tekutina, mok. Humor aquosus komorový mok, tekutina v očných komorách
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/humor

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) humor
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) humora
3. D:Datív (komu? čomu?) humoru
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) humor
5. L:Lokál (o kom? o čom?) humore
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) humorom
Plurál (mn. č.)
humory
humorov
humorom
humory
humoroch
humormi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

výchova

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

dryas retrolentalis malácia microbrachius taktilné vnímanie frankofil jakuzza viceprimator profitabilita mono茅cia echogenný