humor

Slovník cudzích slov

veselá a dobrá nálada, žartovanie, vtipkovanie, zmysel pre vtip
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

vlhkosť, vlaha, tekutina, mok. Humor aquosus komorový mok, tekutina v očných komorách
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/humor

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) humor
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) humora
3. D:Datív (komu? čomu?) humoru
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) humor
5. L:Lokál (o kom? o čom?) humore
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) humorom
Plurál (mn. č.)
humory
humorov
humorom
humory
humoroch
humormi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

šoltýs, zakladateľ dediny v stredovekom Uhorsku, vybavený určitými právomocami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cocarcinogenum rumen civilizácia dicephalus, diplocephalus, úzkoprsý vztahovacnost digišky manekýnka luzer animovaÅ¥ molybdén