hydrophorographia

Slovník cudzích slov

hydroforografia, registrácia prietoku tekutiny (napr. moča močovodom) pomocou zvláštneho prístroja, hydroforografu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


mimovoľný, samočinný, mechanický; konaný samovoľne, napr. dýchanie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

zorila penetrácia koncil inzula exotoxín bore rezidencia mediálne suponovaÅ¥ megalosyndactylia omni jure