hyperón

Slovník cudzích slov

elementárna častica patriaca medzi baryóny
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

hyperón, elementárne častice o väčšej hmotnosti ako je hmotnosť nukleónu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/hyperón

Časté chyby


okázalý, vypočítaný na vonkajší efekt

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

dos kohézia tabarin serendipita naidka bigotnos钮 čupka rectum conformis degorzáž tuš