hyperalimentatio

Slovník cudzích slov

hyperalimentácia, nadmerná výživa, prekrmovanie, zvýšený energetický príjem
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


hanlivé slovo vyjadrujúce záporný pomer, nepriateľstvo, slovo s hanlivým alebo zhoršujúcim významom

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sofistokovaný gonatroza neandertálec solvens prandialny urethratresia impertynentny logoneurosis hydrocalix bobtail recipročne