hypercupraemia

Slovník cudzích slov

hyperkuprémia, nadmerná koncentrácia medi v krvi
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


zníženie hodnosti, zosadenie z funkcie, znehodnotenie, trvalý zostup; rozklad makromolekulárnych látok na nízkomolekulárne

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

teokracia algická infantívny antefixatio lumbotomia hiemalis radicivorný perisalpingiticus hyper evolúcia adoptovať