hyperplasio endometrii

Slovník cudzích slov

Časté chyby


hornina bridlicového typu obsahujúca kremeň, biotit, sericit a chlorit

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

methylalcohol emeritova钮 sokel katatýmny hydromyoma contusio omae totipotentn koordinator trapezoidný equinus kadencia