hypopyon

Slovník cudzích slov

hypopyón, nahromadenie hnisu na dne prednej očnej komory
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/hypopyon

Časté chyby


v medicíne obrátenie, prevracanie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

jódlovanie culiÃ…Â¥ sa laureát myofasciálny what daniela marsupializácia uretry ochočit cornificatus pansinusitis byť z lacného kraja chloroform