hypopyon

Slovník cudzích slov

hypopyón, nahromadenie hnisu na dne prednej očnej komory
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/hypopyon

Časté chyby


krajné vytrženie, vypäté citové vzrušenie; orgazmus; mimoriadny citový stav spojený s nevnímaním okolia; droga spôsobujúca poškodenie mozgu, známa aj ako ecstasy

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

azyl reg gogoľ absolútorium osteopenia hypomania (submania) elitárny narcis aranžér validný údaj praktiky premorbidný