hypotalamus

Slovník cudzích slov

spodná časť medzimozgu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

podlôžko, časť mozgu okolo tretej mozgovej komory
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


celý vývoj rastliny alebo živočícha od zárodku až po zánik; vývojové štádiá psychiky človeka

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

caseosus makrocyt ecdemicus desmoplastický lalopatia tromp perimysium Å¡lofík aklamacne extinkcia quazi