hypotensia

Slovník cudzích slov

nízky krvný tlak
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


súbor atómov, korých pomer možno vyjadriť najmenšími celými číslami, skupina najmenej dvoch atómov spojených chemickou väzbou; najmenšia častica látky

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

respondent mezofiln kompost laminát scorbutus étos byť z lacného kraja promntné kupé responzívny paragrafia