hysteroskop

Slovník cudzích slov

optický prístroj na vyšetrovanie maternicovej dutiny a vykonávanie liečebných úkonov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


skupina hlások tvoriaca prvok hlasového prejavu, ale nedávajúca zmysel, na zisťovanie zrozumiteľnosti reči, napr. pri použití mikrofónu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

organicizmus expiruje inverzia cukru koedukované mystický vegetabilizmus gauner synanthema frontopontinus validný láger