idinická onkologia

Slovník cudzích slov

Časté chyby


bez použitia reči, neverbálny

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

chemoterapeutikum gliadinum exsiccosis rodiovaný zmrtvychvstanie imitácia želatína separatizmus perzistovat uterotómia pyroret