imigrácia

Slovník cudzích slov

prisťahovalectvo
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) imigrácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) imigrácie
3. D:Datív (komu? čomu?) imigrácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) imigráciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) imigrácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) imigráciou
Plurál (mn. č.)
imigrácie
imigráci
imigráciiam
imigrácie
imigráciiach
imigráciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

pastier koní na maďarskej puste

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

epiglotitída pruden sotisfikovan脙茠脗陆 tabela drupa Å¡ames neutralizmus unicelulárny herézia prekarcinóm danub