imortalizacia

Slovník cudzích slov

Časté chyby


toxínmi vyvolané ochorenie tráviaceho ústrojenstva

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

protanopsia agregátny reaktivácia notorický superior explicite ypsilateralne nekompatibilnosť pemphigoidum šagrén downhillista