implantát

Slovník cudzích slov

časť tkaniva zavedená do iného tkaniva alebo organizmu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) implantát
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) implantáta
3. D:Datív (komu? čomu?) implantátu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) implantát
5. L:Lokál (o kom? o čom?) implantáte
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) implantátom
Plurál (mn. č.)
implantáty
implantátov
implantátom
implantáty
implantátoch
implantátmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

duch, povaha, celkový ráz

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

deliminácia libra mánia/ prokaín lubňa tendopathia kondor layout hosp aden脙鲁m astomia