implementácia

Slovník cudzích slov

uskutočnenie, realizácia, naplnenie; dodržanie záväzku
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) implementácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) implementácie
3. D:Datív (komu? čomu?) implementácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) implementáciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) implementácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) implementáciou
Plurál (mn. č.)
implementácie
implementáci
implementáciiam
implementácie
implementáciiach
implementáciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

uctievanie boha, bohoslužba

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

salto mortale alergiológ pachyleptomeningitis licencia halitosis kábel laryngotracheoscopia subabdominalis peptidum kum apicolysis