implementaci

Slovník cudzích slov

Časté chyby


odlistenie, umelé odstránenie rastlinných listov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

talasogenéza mrož jab piť exces embargo frotáž epikondilitida urna medius imortalizácia gn贸mon