implementacia

Slovník cudzích slov

uskutočnenie, realizácia, naplnenie; dodržanie záväzku
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) implementacia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) implementacie
3. D:Datív (komu? čomu?) implementacii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) implementaciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) implementacii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) implementaciou
Plurál (mn. č.)
implementacie
implementaci
implementaciiam
implementacie
implementaciiach
implementaciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vyvrcholenie, vrchol, najvyšší stav; prechod nebeského telesa poludníkom; najvyšší stav vody pri povodni

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

perverzný perverzak deÅ¡truktívny lacrimozita lacrimozita biénium hypografia Ä eka alaband铆n auxanometer detector