implementacia

Slovník cudzích slov

uskutočnenie, realizácia, naplnenie; dodržanie záväzku
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) implementacia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) implementacie
3. D:Datív (komu? čomu?) implementacii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) implementaciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) implementacii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) implementaciou
Plurál (mn. č.)
implementacie
implementaci
implementaciiam
implementacie
implementaciiach
implementaciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

šampionát cosmopolitan/search/ hepatorrhexis rezidenčný decubitus genetica anamnéza priatelske pocity area perihilozní gnómon