implementaciami

Slovník cudzích slov

Časté chyby


diagnostika röntgenovým žiarením

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

absolútorium osteopenia hypomania (submania) elitárny narcis aranžér validný údaj praktiky premorbidný homofónia audiogramma solenonychia