implementacie

Slovník cudzích slov

Časté chyby


práca s prístrojmi, využitie prístrojov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pulmonektómia disponent medzin猫掳漏rodnej cestnej dopravy secernuje narkotizácia ctihománia ochronosis infikovať localisatio sebavedomý dikólon la vida loca