implementacie

Slovník cudzích slov

Časté chyby


súd, súdny výrok, úsudok, schopnosť úsudku

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

mizogin synalgia moraxella catarrhalis bibliofil brahman internalizovať astáza girandola mastigophora matroš Ãx85/x88iÃx85¾nanskÃx83½