implementacii

Slovník cudzích slov

Časté chyby


rozľahlosť, rozpätie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

osteopenia hypomania (submania) elitárny narcis aranžér validný údaj praktiky premorbidný homofónia audiogramma solenonychia furiant