implementaciiam

Slovník cudzích slov

Časté chyby


africký alebo španielsky mlok

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sprocesovanie erárny ex officio, ex offo subdepresivny intercízia bagateľ somatog茅nny toxodon microdosis štandardný bromélia