implementaciiam

Slovník cudzích slov

Časté chyby


zmyslový orgán živočíchov a človeka slúžiaci na vnímanie tepla a chladu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

absolútorium osteopenia hypomania (submania) elitárny narcis aranžér validný údaj praktiky premorbidný homofónia audiogramma solenonychia