implementaciiam

Slovník cudzích slov

Časté chyby


odchýlka, úchylka; uhol, pod ktorým sa z hviezdy javí polomer zemskej dráhy; určenie a údaj vzdialenosti hviezd; uhol, ktorý zvierajú smery vedené z dvoch rôznych miest priestoru k pozorovanému

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

elektrokardiograf pylor nebol galérka ebriete tatami enamelaris irritatio organicizmus kotex ištenem